PREPARE THE WAY

Aanbidding & Gebed | Spreken & Onderwijs | Zenden | Ondersteunen

Mensen en plaatsen voorbereiden op de komst van Jezus

Maranatha Huis

Fellowship

Aanbidding & Gebed

PREPARE THE WAY

Wij zijn een gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus die zich geroepen weten om zichzelf en andere mensen en plaatsen voor te bereiden op de komst van Jezus Christus en zijn Koninkrijk. We leven in verwachting, zoals een bruid wacht en zich voorbereidt op haar bruidegom; en zoals een soldaat zich voorbereidt op een komend offensief. 

Steun ons

IBAN: NL17 ABNA 0121 0571 27

Scroll naar boven